Bányász és ásványkiállítás

Bányász és ásványkiállítás

Harminc éves ásványgyűjtésem során felmerült bennem, hogy azt a helyet is megmutassam, ahonnan az ásványok zöme származik.

Egy olyan világ tárult fel, ami egyszerre szép és kemény. Ez a bányászat.
 Köszönetet mondok minden bányásznak, akik megváltak emlékeiktől, hogy létrejöjjön ez a kis magángyűjtemény, aminek bővítése jelen pillanatban is tart.

Köszönet a Lyukóbányai A E S vezetőinek, a somsályi Csépányi Bélának és Labanc Pálnak, a csokvaományi Fürjes Elemérnek, özv. Barta Gyulánénak, Theisz  Ernőnek, a királdi Szrogh Ferencnek, Orosz Györgynek, a farkaslyuki és a csernelyi bányászoknak, az  ózdi Polgármesteri  Hivatalból Dr. Bárdos Balázs alpolgármesternek; Berta Zsoltnak a Mecsek-Öko Zrt. vezérigazgatójának, a gyöngyösoroszi bányából Hordós István telepvezetőnek és Germus Bertalannak mb. üzemvezetőnek, Kulcsár Lászlónak a Mátra projekt igazgatójának, Mátraszentimréről Román Árpád felelős műszaki vezetőnek, Váradi Árpád úrnak a Nitrokémia Zrt. bányakármentesítési projektigazgatójának; a mátraderecskei  Mátyus családnak; Ajkáról Kovács Bélának és feleségének, ifj. Fazekas Ferencnek és Kapell Árpádnak, a márkushegyi  bányaüzemből Dr. Havelda Tamás bányászati igazgatónak és munkatársainak  az  önzetlen  segitségért, köszönet  a  Szuha  2000  Kft-nek, hogy  szén  került  a  táróba  a  kondói  bányából, valamint Tóth Bélának Leányfaluról, a bányamentő készülék bevizsgáló állomásért, azt viszont sajnálom, hogy a Vértes Erőmű Zrt. nem tartja érdemesnek a gyűjtemény gyarapitását. Ajánlatom értékét szenes szakember segitségével tettem.

Minden jelenlegi és volt bányásznak ez úton kívánok JÓ SZERENCSÉT!

Ercsényi István, Nagytálya

Ásvány és bányászkiállítás